Home / Tư vấn pháp luật / Bịa đặt xúc phạm đồng nghiệp có phải phạm tội vu khống?

Bịa đặt xúc phạm đồng nghiệp có phải phạm tội vu khống?

Tôi không gây thù chuốc oán với ai, nhưng gần đây có người loan tin vu khống tôi khắp công ty.

Việc làm của họ khiến danh dự, nhân phẩm của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Xin hỏi, hành vi này có phải là phạm tội Vu khống?

Bùi Văn Đức

Luật sư trả lời:

Điều 20 Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất cứ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.

Khoản 1 Điều 34 Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

Theo quy định tại Điều 122 Bộ luật hình sự hiện hành quy định về tội Vu khống: “Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ qua có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”.

Như vậy, nếu bạn có đủ chứng cứ chứng minh rằng người đồng nghiệp có những hành vi xúc phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bạn thì bạn có thể nộp đơn tố cáo đến cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Ngoài việc có thể phải chịu trách nhiệm hình sự thì người phạm tội còn có thể phải bồi thường thiệt hại theo Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm: chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; thiệt hại khác do Luật quy định..

Luật sư Phạm Thị Thu
Công ty Luật số 1 Hà Nội

Nguồn: http://vnexpress.net