Home / Biểu mẫu / Biểu mẫu: Đơn xin ly hôn – từ một phía

Biểu mẫu: Đơn xin ly hôn – từ một phía

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

ĐƠN KHỞI KIỆN

 

           Kính gửi:   TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN………………………………………………………………….

Họ và tên người khởi kiện:………………………. Sinh năm………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người bị kiện:………………………….. Sinh năm………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu Toà án nhân dân…………………….. giải quyết những vấn đề sau đối với bị đơn:

  1. Về quan hệ hôn nhân:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Về con chung

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Về tài sản chung, công nợ, công sức, đất nông nghiệp:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Cam kết của người ký đơn:

Ngoài những nội dung trên tôi không có yêu cầu nào khác. Rất mong nhận được sự quan tâm giải quyết từ Quý tòa./.

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1/ ………………………………………………………………………………………………………

2/ ………………………………………………………………………………………………………

3/ ………………………………………………………………………………………………………

4/ ………………………………………………………………………………………………………

5/ ………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI KHỞI KIỆN

           

CÔNG TY LUẬT SỐ 1 – HÀ NỘI

Phòng 503 (tầng 5), Tòa nhà 33 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 6656 9880        Hotline: 0165 839 8686