Home / Tư vấn pháp luật / Tư vấn pháp luật hành chính / Cách xin cấp CMND khi không xác định được địa chỉ thường trú?

Cách xin cấp CMND khi không xác định được địa chỉ thường trú?

LSVNO – Năm nay nhà trường bắt em phải nhập CMND để làm thủ tục xét tốt nghiệp và thi đại học, tuy nhiên, ba mẹ em ly dị hồi em còn nhỏ và hiện tại em đang sống với bác. Bác em làm giấy tờ tạm trú cho em đi học tới tận bây giờ. Nhưng hiện tại em vẫn chưa được nhập hộ khẩu vì không có nơi để nhập. Xin luật sư hướng dẫn và giúp đỡ cho em thủ tục làm CMND ạ. (Bạn đọc L.H.M,- Đồng Nai).

Hình ảnh có liên quan

                                                                              Ảnh minh họa.

Luật sư tư vấn:

Theo Điều 3 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA  ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công an quy định hợp nhất Nghị định về CMND thì:

“Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi tắt là công dân) có nghĩa vụ đến cơ quan Công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú làm thủ tục cấp CMND theo quy định của Nghị định này.”

Cũng theo điểm a khoản 1 Điều 6 Văn bản này quy định: “Công dân quy định tại khoản 1 Điều 3 có nghĩa vụ phải đến cơ quan Công an làm thủ tục cấp CMND mới phải xuất trình hộ khẩu thường trú.”.

Bên cạnh đó, thủ tục đăng kí thường trú được quy định cụ thể tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT- BCA ngày 09 tháng 09 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ- CP thì: “Người chưa thành niên nếu không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ, có xác nhận của UBND cấp xã”.

Như vậy, trường hợp của bạn không xác định được hộ khẩu thường trú do bố mẹ ly hôn khi bạn còn nhỏ và bạn sống chung cùng bác. Do đó, bạn có thể xin đăng ký thường trú nhà bác bạn (xin nhập vào Sổ hộ khẩu gia đình) để có căn cứ xin cấp mới CMND.

Lưu ý: Bạn cần có văn bản đồng ý của cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ và có xác nhận của UBND cấp xã. Sau khi đăng ký thường trú và có tên trong Sổ hộ khẩu nhà bác, bạn có thể xin cấp mới CMND theo quy định của pháp luật.

Luật sư Phạm Thị Thu

(Công ty Luật số 1 Hà Nội)

Nguồn: www.lsvn.vn