Home / Tư vấn pháp luật / Tư vấn pháp luật lao động / CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ PHẢI BỒI THƯỜNG KHÔNG?

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ PHẢI BỒI THƯỜNG KHÔNG?

Hỏi:

Tôi là bác sĩ nha khoa đang làm việc trong một bệnh viện và có ký hợp đồng xác định thời hạn 03 năm. Tôi đã làm việc được ở đó hơn 1 năm, nhưng kể từ đầu năm 2019 bệnh viện không sắp xếp công việc cho tôi cũng như luôn trả lương muộn và bây giờ tôi muốn thay đổi công việc và chấm dứt hợp đồng với bệnh viện một cách đơn phương.

Xin hỏi Luật sư việc chấm dứt hợp đồng này đó có bị coi là trái pháp luật không? Tôi có phải bồi thường cho bệnh viện không? Tôi xin cảm ơn. .(Độc giả T.V.N – TP. HCM)

Luật sư tư vấn:

Theo khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 quy định người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp lao động trong các trường hợp:

“1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

  1. a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
  2. b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
  3. c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
  4. d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

  1. e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
  2. g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.”

Bên cạnh đó, cũng tại Điều 96 Bộ luật này quy định về nguyên tắc trả lương thì:

“Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.”

Tiếp đó, Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn cụ thể về lãi suất chậm trả đối với người sử dụng lao động:

“b) Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.”

Như vậy, trong trường hợp Bệnh viện nơi bạn làm việc luôn trả lương chậm, không đúng thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng lao động mà hai bên ký kết, đồng thời không trả thêm số tiền lãi suất do chậm trả là vi phạm quy định của pháp luật cũng như vi phạm nghĩa vụ được quy định trong Hợp đồng. Vì vậy, bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải báo cho người sử dụng lao động biết trước là 30 ngày ngoài ra bạn cũng không phải bồi thường cho bệnh viện.

Luật sư Phạm Thị Thu

(Công ty Luật Số 1, Hà Nội)