Home / Tư vấn pháp luật / Tư vấn pháp luật lao động / Đi làm vào ngày nghỉ lễ được hưởng lương như thế nào?

Đi làm vào ngày nghỉ lễ được hưởng lương như thế nào?

LSVNO – Theo nội quy lao động của Công ty em quy định thì hàng năm người lao động được nghỉ làm việc vào một số ngày như 30/4, 01/5, 02/9…., nhưng những ngày đó em vẫn phải đi làm việc. Vậy xin luật sư tư vấn, em có được trả lương làm thêm giờ những ngày đó hay không? (Bạn đọc N.T.N. – Bắc Ninh).

 

Hình ảnh có liên quan

Ảnh minh họa.

Luật sư trả lời:

Theo điểm c khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định thì người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày”.
Bên cạnh đó, Điều 111 Bộ luật này cũng quy định người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động, cụ thể:

“a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.”

Ngoài ra, người sử dụng lao động cũng có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến và phải thông báo trước cho người lao động.

Như vậy, theo quy định của pháp luật nêu trên nếu bạn đi làm vào những ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương thì được tính lương làm thêm giờ ít nhất bằng 300%. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng nếu bạn đăng ký nghỉ phép hàng năm nhưng sau đó do nhu cầu công việc mà bạn lại đi làm vào những ngày nghỉ này thì sẽ không được tính là làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương. Trong trường hợp đó bạn chỉ được trả tiền lương như ngày làm việc bình thường mà không được xem xét để tính lương làm thêm giờ.

Luật sư Phạm Thị Thu

(Công ty Luật số 1 Hà Nội)

Nguồn: www.lsvn.vn