Home / Tư vấn pháp luật / Những ai được ưu tiên khi thi công chức?

Những ai được ưu tiên khi thi công chức?

Có bố chồng là thương binh, khi thi tuyển công chức, tôi có được hưởng chế độ ưu tiên không?

Tôi định thi công chức nhà nước, nghe nói pháp luật có quy định ưu tiên cho người thân của thương binh khi thi tuyển. Xin hỏi, bố chồng là thương binh hạng 2/4, tôi có được hưởng chế độ ưu tiên với con thương binh không?

Đào Thu Thủy

Luật sư trả lời:

Các vấn đề về ưu tiên khi thi tuyển công chức, viên chức được điều chỉnh bởi Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 24/2010/NĐ-CP, những người sau sẽ được ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Theo Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định về việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức:

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi quy định tại Điều 9 Nghị định này, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển. Nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;..

l) Người dự tuyển là nữ”

Theo các quy định vừa trích dẫn ở trên, con thương binh là một trong các đối tượng được ưu tiên trong thi hoặc xét tuyển công chức, viên chức nhưng theo quy định của pháp luật thì chỉ con thương binh là con đẻ, con nuôi hợp pháp của thương binh mới được hưởng chế độ ưu tiên. Đối chiếu với quy định này thì bạn không thuộc đối tượng ưu tiên trong thi hoặc xét tuyển công chức, viên chức.

Luật sư Phạm Thị Thu
Công ty Luật số 1 – Hà Nội

Link vnexpress: http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tu-van/nhung-ai-duoc-uu-tien-khi-thi-cong-chuc-3402114-p2.html