Home / Tư vấn pháp luật / Quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự:

– Sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan làm cho  chủ thể có quyền khởi kiện không thể khởi kiện trong phạm vi thời hiệu.

– Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự chưa có người đại diện khác thay thế trong trường hợp: người đại diện chết, người đại diện vì lý do chính đáng mà không thể tiếp tục đại diện.

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp sau đây:

– Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện.

– Bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc nhận thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện.

– Các bên đã tự hòa giải với nhau.

Thời hiệu khởi kiện không áp dụng trong các trường hợp sau:

– Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản

– Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu.

– Tranh chấp về quyền sử dụng đất.

Thời hiệu khởi kiện trong một số trường hợp cụ thể:

– Thừa kế: thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đổi với bất động sản, 10 năm đối với động sản kể từ thời điểm mở thừa kế. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

– Hợp đồng: thời hiệu để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm , kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

 

Công ty Luật Số 1, Hà Nội

CÔNG TY LUẬT SỐ 1 – HÀ NỘI

Phòng 503 (tầng 5), Tòa nhà 33 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 6656 9880        Hotline: 0165 839 8686