Đánh nhau gây thương tích – Xử lý như thế nào?

Đánh nhau gây thương tích – Xử lý như thế nào?

17-02-2020

VOV2 – Vì rượu bia mà gây gổ đánh nhau gây thương tích sẽ bị xử lý hành chính hay hình sự? Trẻ vị thành niên gây thương tích cho người khác có bị xử lý hay không? Luật sư Phạm...

Tư vấn pháp luật về Đầu tư

Tư vấn pháp luật về Đầu tư

18-11-2016

Cùng với sự hội nhập vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam đã thực hiện bước chuyển mình để theo kịp sự phát triển, sôi động đó. Điều đáng kể là đã thu hút các hoạt động đầu tư...