Tranh chấp nuôi con sau ly hôn giải quyết thế nào?

Tranh chấp nuôi con sau ly hôn giải quyết thế nào?

29-11-2017

LSVNO – Tôi và vợ có một đứa con chung, sau khi sinh con được 2 tháng, cô ấy bỏ lại bé cho tôi nuôi và bỏ nhà đi. Đến lúc bé được 8 tháng thì cô ấy về làm...

Vợ đòi ly hôn sau 6 tháng rời nhà, bỏ lại con sơ sinh

Vợ đòi ly hôn sau 6 tháng rời nhà, bỏ lại con sơ sinh

13-11-2017

Tôi phải làm sao khi con mới hai tháng tuổi, cô ấy bỏ nhà đi đâu không rõ, 6 tháng sau bỗng về đòi ly hôn và quyền nuôi dưỡng? Tòa giao quyền nuôi con cho người mẹ nhưng đã một...

Biểu mẫu ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Biểu mẫu ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

30-10-2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———***——— ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN   Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN...

Biểu mẫu:  Đơn xin ly hôn – từ một phía

Biểu mẫu: Đơn xin ly hôn – từ một phía

30-10-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Hà Nội, ngày … tháng … năm … ĐƠN KHỞI KIỆN              Kính gửi:   TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…………………………………………………………………. Họ và tên...

Quyền yêu cầu và thủ tục giải quyết ly hôn

Quyền yêu cầu và thủ tục giải quyết ly hôn

30-10-2017

LSVNO – Tôi mới sinh con được 6 tháng. Từ khi sinh tới nay, chồng tôi không quan tâm đến tôi và con, thường xuyên xa lánh và ruồng rẫy tôi. Có những khi uống rượu về còn đánh đập,...

Mẫu đơn xin ly hôn – Thuận tình ly hôn

Mẫu đơn xin ly hôn – Thuận tình ly hôn

26-10-2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———***——— ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN   Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN...