Lớn lên trong thử thách…

Lớn lên trong thử thách…

09-06-2017

Lớn lên trong thử thách… LSVNO – Có một câu danh ngôn rằng: “Không có con đường nào dẫn đến thành công mà trải đầy hoa hồng”. LS Phạm Thị Thu Câu danh ngôn trên càng đúng hơn với nghề...

Phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư (ĐKĐT) và đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) theo cơ chế liên thông đối với nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài.

Phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư (ĐKĐT) và đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) theo cơ chế liên thông đối với nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài.

08-05-2017

Kể từ ngày 15/6/2017 NĐT có quyền lựa chọn ĐKĐT và ĐKDN theo cơ chế liên thông hoặc thực hiện từng thủ tục riêng lẻ theo quy định của pháp luật. – Nếu chọn cơ chế liên thông, NĐT chỉ...