Điều kiện và thủ tục cho người nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam

Điều kiện và thủ tục cho người nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam

12-10-2018

LSVNO – Xin luật sư cho biết nếu người nước ngoài muốn thuê nhà ở tại Việt Nam thì người thuê và người đi thuê phải đáp ứng những điều kiện gì? Thủ tục cho người nước ngoài thuê nhà...

Cách xin cấp CMND khi không xác định được địa chỉ thường trú?

Cách xin cấp CMND khi không xác định được địa chỉ thường trú?

12-10-2018

LSVNO – Năm nay nhà trường bắt em phải nhập CMND để làm thủ tục xét tốt nghiệp và thi đại học, tuy nhiên, ba mẹ em ly dị hồi em còn nhỏ và hiện tại em đang sống với...