Tranh tụng

tranh tụng zoom image

Cử Luật sư đại diện hoặc tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích cho Khách hàng tại Tòa án các cấp trong vụ án: Hình sự, Dân sự, Đất đai, Hành chính, Hôn nhân và Gia đình....

Tư vấn pháp luật

tư vấn pháp lý zoom image

Xem xét, đánh giá và cho ý kiến về các loại hợp đồng và các loại giấy tờ về nhà, đất; Tư vấn về các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật...

DV pháp lý khác

luật sư zoom image

Cung cấp các dịch vụ pháp lý: Tư vấn luật, soạn thảo VB, tổ chức đàm phán, thương lượng về các vấn đề pháp luật, tố tụng...

biểu mẫu