LS Phạm Thị Thu trao đổi về các quy định liên quan đến thủ tục cấp GCNQSDĐ

LS Phạm Thị Thu trao đổi về các quy định liên quan đến thủ tục cấp GCNQSDĐ

23-08-2019

Một số quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những mảnh đất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất nhưng đã ở ổn định lâu dài không có tranh chấp. Đối...

Quyền yêu cầu và thủ tục giải quyết ly hôn

Quyền yêu cầu và thủ tục giải quyết ly hôn

30-10-2017

LSVNO – Tôi mới sinh con được 6 tháng. Từ khi sinh tới nay, chồng tôi không quan tâm đến tôi và con, thường xuyên xa lánh và ruồng rẫy tôi. Có những khi uống rượu về còn đánh đập,...